Το δίκτυο των μεταφορικών μέσων της Πάτρας λειτουργεί ομαλά, αν και κατά καιρούς οι χρόνοι εξυπηρέτησης μπορεί να επηρεαστούν από την κίνηση όταν η διαδρομή τους διασχίζει το κέντρο. Τα κύρια μέσα μεταφοράς στη Πάτρα είναι: